Каква е разликата между OfficeSuite Free и OfficeSuite Premium?

Документи Безплатно Семейство Лични Дом и бизнес
Създаване, редактиране и запазване на документи Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Отпечатване и експортиране в PDF без воден знак Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Защита на документи с парола Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Промяна на темите и разделяне на страницата на колони Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Вмъкване на коментари и проследяване на промените Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Конвертиране от PDF и типове файлове на iWork Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element

Листове Безплатно Семейство Лични Дом и бизнес
Създаване, редактиране и запазване на електронни таблици Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Отпечатване и експортиране в PDF без воден знак Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Защита на електронни таблици с парола Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Филтриране и валидиране на данни Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Вмъкване на таблици Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Конвертиране от PDF и iWork типове файлове Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element

Слайдове Безплатно Семейство Лични Дом и бизнес
Създаване, редактиране и възпроизвеждане на презентации Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Отпечатване и експортиране в PDF без воден знак Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Промяна на темата на слайдовете Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Редактиране на преходи Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Вмъкване на аудио и видео Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Преглед на презентаторите и репетиране на времетраенето Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element

Поща и календар Безплатен Семейство Личен Дом и бизнес
Добавяне на акаунти за поща и календар за всеки потребител 1 10 10 10
Синхронизиране на календари на споделен сървър Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Добавяне на потребителски подпис Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Отваряне и прикачване на EML файлове Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element

PDF Безплатно Семейство Личен Дом и бизнес
Четене и анотиране на PDF файлове Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Отпечатване без воден знак Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Експортирайте в Word, Excel и ePub Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Защита на PDF файловете с парола Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element
Цифрово подписване на PDF файлове Icon Element Icon Element Icon Element Icon Element

Беше ли полезна тази статия?

8 от 25 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.