Как се сравняват OfficeSuite Free и OfficeSuite Premium?

Документи Безплатно Семейство Лични Начало&Бизнес
Създаване, редактиране & запазване на всички основни формати на документи
Отпечатване & Експортиране в PDF без воден знак X
Създаване на красиви документи с помощта на теми, колони и надписи X
Вмъкване на коментари & проследяване на промените X
Конвертиране от PDF & iWork файлове X X

Листове

Безплатно

Семейство

Личен

Начало&Бизнес

Създаване, редактиране & запазване на всички основни формати на електронни таблици

Отпечатване & Експортиране в PDF без воден знак

X

Използвайте филтри и условно форматиране, за да организирате данните

X

Получаване на информация с таблици и диаграми на въртене

X

Конвертиране от PDF & типове файлове на iWork

X X

Слайдове

Безплатно

Семейство

Личен

Начало&Бизнес

Създаване, редактиране & възпроизвеждане на всички основни формати за презентации
Отпечатване & Експортиране в PDF без воден знак X
Използване на теми, анимации и разширени шаблони X
Вмъкване на аудио, видео и онлайн снимки X
Усъвършенствайте представянето си с изгледа на презентатора и репетирайте времето X

PDF

Безплатно

Семейство

Личен

Начало&Бизнес

Четене на & анотиране на PDF файлове

Отпечатване без воден знак X
Експорт към Word, Excel и ePub X X
Защита на PDF файлове с парола X
Цифрово подписване на PDF файлове X

Mail & Календар

Безплатно

Семейство

Личен

Начало&Бизнес

Синхронизирайте всичките си акаунти в Mail & Calendar 1 акаунт 10 акаунта 10 акаунта 10 акаунта
Отваряне и прикачване на EML файлове X
Превеждайте имейли и проверявайте правописа за безупречна комуникация X
Импортирайте контакти и събития и организирайте календара си X
Създаване и използване на персонализирани подписи X

Беше ли полезна тази статия?

14 от 41 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.