Прилагане или промяна на тема на презентация

Прилагане или промяна на тема на презентация Windows

Темата е предварително определен набор от цветове и шрифтове, които прилагате към слайдовете си за постигане на единен вид.

Прилагане на тема
1. Отворете или създайте презентация.
2. В раздела Дизайн щракнете върху Теми.
3. Изберете предварително дефинирана тема или щракнете върху Browse for Themes (Преглед на теми), за да заредите своята .thmx тема.

Промяна или персонализиране на тема
1. В раздела Дизайн щракнете върху Теми.
2. Изберете предварително дефинирана тема или щракнете върху Browse for Themes (Преглед на теми), за да заредите своя .thmx тема, и/или
3. В панела Редактор на теми вдясно,

  • щракнете върху раздела Colors (Цветове), за да настроите цветовете на темата.
  • Щракнете върху раздела Fonts (Шрифтове), за да настроите шрифтовете на темата.

Прилагане или промяна на тема на презентация Android

Темата е предварително определен набор от цветове и шрифтове, които прилагате към слайдовете си за постигане на единен вид.

Прилагане на тема
1. Създайте презентация.
2. Когато откриете желаната тема, докоснете, за да я приложите към всички слайдове в презентацията.

Обърнете внимание, че няма други теми освен тези, които виждате в прозореца "Прилагане на тема".

Промяна на темата
1. В раздела Home (Начало) плъзнете лентата с инструменти, за да разкриете повече опции.
2. Докоснете Theme (Тема).
3. Когато откриете желаната тема, докоснете, за да я приложите към всички слайдове в презентацията си.

Прилагане или промяна на тема на презентация iOS

Темата е предварително определен набор от цветове и шрифтове, които прилагате към слайдовете си за постигане на единен вид.

Прилагане на тема
1. Създаване на презентация.
2. Докоснете Дизайн
3. Докоснете Теми
Когато намерите желаната тема, докоснете, за да я приложите към всички слайдове в презентацията.

Обърнете внимание, че няма други теми освен тези, които виждате в прозореца Прилагане на тема.

Промяна на тема

1. Докоснете Дизайн
2. Докоснете Теми
. Когато намерите желаната тема, докоснете, за да я приложите към всички слайдове в презентацията си.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 1 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.