Задаване/изчистване на зоната за печат в Sheets

Задаване/изчистване на листове от областта за печат Windows

С функцията Set Print Area (Задаване на област за печат) можете да създадете персонализиран диапазон от клетки, които да останат в документа Sheets при запазване.

1. Изберете диапазона от клетки, който искате да зададете като област за печат, и щракнете върху Page Layout (Разположение на страницата).
2. Под Print Area (Област за печат) изберете Set Print Area (Задаване на област за печат).
3. Щракнете върху File (Файл).
4. Щракнете върху Print (Печат).5.. под Settings (Настройки) изберете Print Selection (Избор на печат).
Зададената област за печат ще бъде видима в прегледа на печата.

*Ако искате да отпечатате части от документа или целия документ, с изключение на избраната област, под Settings (Настройки) щракнете върху Ignore Print Area (Игнориране на областта за печат).

Clear Print Area (Изчистване на областта за печат)

Когато използвате Set Print Area (Задаване на област за печат), този персонализиран диапазон или клетки ще останат запазени в документа Sheet (Лист). Ако преди това сте задали област за печат, можете да я изчистите по всяко време.

1. Щракнете върху Page Layout (Разположение на страницата).2. Под Print Area (Област за печат) щракнете върху Clear Print Area (Изчисти областта за печат).


Беше ли полезна тази статия?

3 от 6 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.