Опции за печат в Sheets

Опции за печат в Sheets Windows

Печат на активен лист (отпечатва листа, който виждате в прегледа за печат)

1. Щракнете върху File (Файл).2. Щракнете върху Print (Печат).3. Под Settings (Настройки) изберете Print Active Sheet (Печат на активен лист) от падащото меню. Sheets ще отпечата документа, който виждате в предварителния преглед за печат.


Print Entire Workbook (Отпечатване на цялата работна книга) - отпечатва целия документ/работна книга на Sheets

1. Щракнете върху File (Файл).2. Щракнете върху Print (Печат).3. Под Settings (Настройки) изберете Print Entire Workbook (Печат на цялата работна книга ) от падащото меню.Print Multiple Sheets (Печат на няколко листа) - отпечатва избран брой листа


1. Щракнете върху File (Файл).

2. Щракнете върху Print (Печат).

3. Под Settings (Настройки) изберете Print Multiple Sheets (Печат на няколко листа) от падащото меню.

4. Изберете кои листа искате да отпечатате и потвърдете с OK.
Print Selection (Печат на селекция) - отпечатва само избраната клетка/обхват от клетки

1. Изберете клетка или диапазон от клетки и щракнете върху File (Файл).2. Щракнете върху Print (Печат).3. Под Settings (Настройки) изберете Print Selection (Печат на селекция) от падащото меню.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 5 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.