Отпечатване в Documents

Отпечатване в документи на OfficeSuite в Windows

Преди да отпечатате, можете да прегледате документа си и да посочите кои страници искате да отпечатате.

  1. Щракнете върху Файл, щракнете върху Печат.
  2. За да прегледате всяка страница, щракнете върху стрелките напред и назад в долната част на страницата.

    Ако текстът е твърде малък, използвайте плъзгача за увеличение в долната част на страницата, за да го увеличите.

  3. Изберете броя на копията и всички други опции, които искате, и щракнете върху бутона Печат.

    За да отпечатате само определени страници, щракнете върху Печат на всички страници (по подразбиране), за да видите всички опции.

  • За да отпечатате страницата, показана в предварителния преглед, изберете Печат на текущата страница.

  • За да отпечатате едновременно отделни страници и диапазон от страници (напр. страница 1 и страници 2-4), изберете Custom Print (Потребителски печат) и въведете номерата на страниците и диапазоните, разделени със запетаи (напр. 1, 2-4).

Беше ли полезна тази статия?

4 от 16 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Статията е затворена за коментари.