אפשרויות הדפסה ב-Sheets

אפשרויות הדפסה ב-Sheets Windows

הדפס גיליון פעיל (מדפיס את הגיליון שאתה רואה בתצוגה המקדימה של ההדפסה)

1. לחץ על קובץ.2. לחץ על הדפס.3. תחת הגדרות, בחר הדפס גיליון פעיל מהתפריט הנפתח. Sheets ידפיס את המסמך שאתה רואה בתצוגה המקדימה של ההדפסה.


הדפס את חוברת העבודה שלמה - מדפיס את כל מסמך ה-Sheets/חוברת העבודה

1 לחץ על קובץ.2. לחץ על הדפס.3. תחת הגדרות, בחר הדפס את חוברת העבודה כולה מהתפריט הנפתח.הדפס מספר גיליונות - מדפיס מספר נבחר של גיליונות


1. לחץ על קובץ.

2. לחץ על הדפס.

3. תחת הגדרות, בחר הדפס גיליונות מרובים מתוך התפריט הנפתח.

4. בחר אילו גיליונות ברצונך להדפיס ואשר באמצעות אישור.
בחירת הדפסה - מדפיס רק את התא/טווח התאים שנבחרו

1. בחר תא או טווח של תאים ולחץ על קובץ.2. לחץ על הדפס.3. תחת הגדרות, בחר בחירת הדפסה מהתפריט הנפתח.

האם מאמר זה עזר לך?

מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 5

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

0 הערות

המאמר סגור להערות.