תצוגה מקדימה של מעבר עמוד ב-Sheets

תצוגה מקדימה של מעבר דף ב-Sheets Windows

עם Sheets, תוכל להתאים את תכונת התצוגה המקדימה של מעברי עמודים כך שתוכל לראות היכן יופיעו מעברי עמודים לפני הדפסת המסמך.

1. לחץ על הלחצן הצג ברצועת הכלים הראשית.2. לתצוגה מקדימה של מעברי עמוד ואזורי הדפסה, לחץ על האפשרות תצוגה מקדימה של מעבר עמוד .
*לחלופין, אתה יכול ללחוץ על הלחצן תצוגה מקדימה של מעבר עמוד בתחתית המסמך.

האם מאמר זה עזר לך?

מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 4

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

0 הערות

המאמר סגור להערות.