Tillämpa eller ändra en bildlayout

Tillämpa eller ändra en bildlayout Windows

Bildlayouter är fördefinierade arrangemang för ditt bildinnehåll.

Lägg till enbild
1. Öppna eller skapa en presentation. Klicka på ikonen
+ i navigeringsfönstret, eller
2. Klicka på Ny i verktygsfältet.
3. Välj den layouttyp du vill ha på skärmen Ny bild.

Ändra bildlayout
1. Högerklicka på din bild i navigeringsfönstret till vänster, eller högerklicka på ett tomt område i din bild.
2. Välj Layout och välj önskad layout.

Tillämpa eller ändra en bildlayout Android

Bildlayouter är fördefinierade arrangemang för ditt bildinnehåll. Välj en layout från en meny i Bilder och infoga sedan dina ord och din grafik.

Lägg till en ny bild

1. Öppna eller skapa en presentation. Gå till den bild som du vill att din nya bild ska följa.

2. På fliken Hem trycker du på Ny bild.3. I det expanderbara bottenbladet väljer du den layouttyp du vill ha.

Så här ändrar du layouttyp

1. Gå till fliken Design.2. Tryck på Ändra layout.3. Välj bland layoutalternativen i det expanderbara bottenarket.
Tillämpa eller ändra en bildlayout iOS

Bildlayouter är fördefinierade arrangemang för ditt bildinnehåll. Välj en layout från en meny i Bilder och infoga sedan dina ord och din grafik.

Lägg till en bild


1. Öppna eller skapa en presentation. Gå till den bild som du vill att din nya bild ska följa.


2. På fliken Hem trycker du på Ny bild.


3. Välj den layouttyp du vill ha på skärmen Ny bild.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.