รูปแบบการนำเสนอที่รองรับ

รูปแบบการนำเสนอที่รองรับบน Windows

OfficeSuite รองรับรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย

 • รูปแบบ Microsoft ปัจจุบันและดั้งเดิม: .PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX, .PPTM, .PPSM

 • เปิดสำนักงาน ผู้ใช้ OfficeSuite Premium สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ .odp ได้ งานนำเสนอที่แก้ไขจะต้องบันทึกในรูปแบบ Microsoft

 • คำปราศรัย ผู้ใช้ OfficeSuite พรีเมียม สามารถแปลงไฟล์ .key ได้ไม่จำกัดเป็นงานนำเสนอที่แก้ไขได้ในรูปแบบ Microsoft Office งานนำเสนอที่แก้ไขจะต้องบันทึกในรูปแบบ Microsoft

รูปแบบการนำเสนอที่รองรับบน Android

OfficeSuite รองรับรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โปรดทราบว่าระดับการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปตามระดับใบอนุญาตของคุณ

 • รูปแบบ Microsoft ปัจจุบันและดั้งเดิม: .PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX, .PPTM, .PPSM
  - ผู้ใช้ OfficeSuite Free สามารถเปิดงานนำเสนอได้
  - ผู้ใช้ OfficeSuite Pro และ OfficeSuite Premium สามารถสร้าง เปิด และแก้ไขงานนำเสนอในรูปแบบ Microsoft Office

 • เปิดสำนักงาน ผู้ใช้ OfficeSuite Pro และ OfficeSuite Premium สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ .odp ได้ งานนำเสนอที่แก้ไขจะต้องบันทึกในรูปแบบ Microsoft

 • คำปราศรัย ผู้ใช้ OfficeSuite พรีเมียม สามารถแปลงไฟล์ .key ได้ไม่จำกัดเป็นงานนำเสนอที่แก้ไขได้ในรูปแบบ Microsoft Office งานนำเสนอที่แก้ไขจะต้องบันทึกในรูปแบบ Microsoft

รูปแบบการนำเสนอที่รองรับบน iOS

OfficeSuite รองรับรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โปรดทราบว่าระดับการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปตามระดับใบอนุญาตของคุณ

 • รูปแบบ Microsoft ปัจจุบันและดั้งเดิม: .PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX, .PPTM, .PPSM, .POT, .POTX, .POTM
  - ผู้ใช้ OfficeSuite Free สามารถเปิดงานนำเสนอได้
  - ผู้ใช้ OfficeSuite Pro และ OfficeSuite Premium สามารถสร้าง เปิด และแก้ไขงานนำเสนอในรูปแบบ Microsoft Office

 • เปิดสำนักงาน ผู้ใช้ OfficeSuite Pro และ OfficeSuite Premium สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ .odp ได้ งานนำเสนอที่แก้ไขจะต้องบันทึกในรูปแบบ Microsoft

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น