ทำให้ไฟล์ MobiDrive ของคุณใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ทำให้ไฟล์ MobiDrive ของคุณพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์บน Android

ทำให้ไฟล์ใช้งานแบบออฟไลน์ได้
คุณสามารถทำให้ไฟล์ MobiDrive ของคุณใช้งานแบบออฟไลน์ได้

1. เปิด OfficeSuite บนหน้าแรก แตะยาว บนไฟล์ล่าสุด
2. แตะ ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ทำให้ไฟล์ MobiDrive ของคุณพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์บน iOS

ทำให้การนำเสนอใช้งานแบบออฟไลน์ได้
คุณสามารถทำให้ไฟล์ที่จัดเก็บ MobiDrive ของคุณใช้งานได้แบบออฟไลน์

  1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก MobiDrive

  2. แตะไฟล์ เมนู เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

  3. แตะ ทำให้ ใช้งานแบบออฟไลน์ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น