เปลี่ยนการวางแนวสไลด์

เปลี่ยนการวางแนวสไลด์ Windows

สไลด์ของคุณได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติในรูปแบบแนวนอน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวสไลด์เป็นแนวตั้งได้

  1. เลือกสไลด์ของคุณ บนแท็บ การออกแบบ

  2. เลือก ขนาดสไลด์ เลือก ขนาดที่กำหนดเอง


  3. เลือก แนวตั้ง
    หรือป้อนค่าความกว้างและความสูงของสไลด์ที่กำหนดเอง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น