จัดรูปแบบข้อความในการนำเสนอ

จัดรูปแบบข้อความในการนำเสนอ Windows

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์แล้วพิมพ์ข้อความ

 2. เลือกข้อความแล้วเลือกตัวเลือก: ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดทับ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข และอื่นๆ

คัดลอกการจัดรูปแบบ

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิก Format Painter จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไป
  ดับเบิลคลิก Format Painter หากคุณต้องการวางการจัดรูปแบบในมากกว่าหนึ่งที่

จัดรูปแบบข้อความในการนำเสนอ Android

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วพิมพ์
 2. เลือกข้อความ จากนั้นเลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก : แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ...

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
 2. แตะไอคอน ลำดับเลข หรือเลือกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อค้นหารูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบลำดับเลขที่แตกต่างกัน

หรืออีกทางหนึ่ง

 • พิมพ์ 1 จุด ช่องว่าง และข้อความ จากนั้นแตะปุ่ม Return เพื่อเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์ * ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Return เพื่อเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

คุณสามารถสร้างรายการจากข้อความที่มีอยู่ได้:

 1. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสร้างรายการ
 2. แตะ หน้าแรก , สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

จัดรูปแบบข้อความในการนำเสนอ iOS

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วพิมพ์
 2. เลือกข้อความ จากนั้นเลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก : แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ...

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
 2. แตะไอคอน ลำดับเลข หรือเลือกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อค้นหารูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบลำดับเลขที่แตกต่างกัน

หรืออีกทางหนึ่ง

 • พิมพ์ 1 จุด ช่องว่าง และข้อความ จากนั้นแตะปุ่ม Return เพื่อเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์ * ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Return เพื่อเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

คุณสามารถสร้างรายการจากข้อความที่มีอยู่ได้:

 1. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสร้างรายการ
 2. แตะ หน้าแรก , สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น