ลบหรือจัดลำดับสไลด์ใหม่

ลบหรือเรียงลำดับสไลด์ Android

ลบสไลด์
1. บนแท็บหน้าแรก ให้แตะสไลด์ที่คุณต้องการลบ


2. แตะ ลบสไลด์เรียงลำดับสไลด์ใหม่
1. เปิดงานนำเสนอ

2. บนแท็บ หน้าแรก ในบานหน้าต่างนำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ + สไลด์ค้างไว้ จากนั้นลากและวาง*โปรดทราบว่าบนโทรศัพท์ คุณอาจต้องถือโทรศัพท์ในแนวนอนเพื่อใช้โหมดแนวนอนเพื่อเข้าถึงบานหน้าต่างนำทาง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น