แป้นพิมพ์ตัวเลขแบบกำหนดเองในชีต

แป้นพิมพ์ตัวเลขที่กำหนดเองในชีต Android

ชีตมี แป้นพิมพ์ตัวเลขแบบกำหนดเอง เพื่อการใช้งานแอปที่สะดวกยิ่งขึ้น

1. เปิดไฟล์ ชีต ของคุณ
2. แตะสองครั้งเพื่อเปิดแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์
3. แตะที่ไอคอน แป้นพิมพ์ตัวเลขแบบกำหนดเอง เพื่อเปิด
4. แตะอีกครั้งเพื่อปิด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น