ย้ายหรือทำซ้ำแผ่นงานภายในสเปรดชีต

ย้ายหรือทำซ้ำแผ่นงานภายในสเปรดชีต Windows

คุณสามารถ ย้าย หรือ ทำซ้ำ แผ่นงานในสมุดงานเดียวกัน เพื่อจัดระเบียบสมุดงานของคุณตามที่คุณต้องการ ใน OfficeSuite สำหรับ Android:

ย้าย
เลือกแท็บแผ่นงาน แล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ทำซ้ำ
1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน
2. คลิก ทำซ้ำ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น