ซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน

ซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน Windows

คุณสามารถซ่อนแผ่นงานใดๆ ในสมุดงานเพื่อลบออกจากมุมมองได้ ข้อมูลในแผ่นงานและหน้าต่างสมุดงานที่ซ่อนอยู่จะถูกซ่อนไว้ แต่ยังสามารถอ้างอิงจากแผ่นงานอื่นภายในสมุดงานเดียวกันได้

1. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน
2. คลิก ซ่อน หรือ ยกเลิกการซ่อน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น