ตั้งค่า/ล้างแผ่นพื้นที่การพิมพ์

ตั้งค่า/ล้างหน้าต่างแผ่นพื้นที่การพิมพ์

ด้วย ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์ คุณสามารถสร้างช่วงเซลล์ที่กำหนดเอง ซึ่งจะยังคงอยู่ในเอกสารชีตของคุณเมื่อบันทึกแล้ว

1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นพื้นที่พิมพ์ และคลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ
2. ภายใต้ พื้นที่การพิมพ์ ให้เลือก ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์
3. คลิก ไฟล์
4. คลิก พิมพ์5. ภายใต้ การตั้งค่า เลือก การเลือกการพิมพ์
พื้นที่การพิมพ์ที่ตั้งไว้จะปรากฏในหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์

*หากคุณต้องการพิมพ์บางส่วนของเอกสาร หรือทั้งเอกสาร ยกเว้นพื้นที่ที่เลือก ใต้ การตั้งค่า คลิก ละเว้นพื้นที่พิมพ์

ล้างพื้นที่การพิมพ์

เมื่อใช้ ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์ ช่วงหรือเซลล์ที่กำหนดเองนี้จะยังคงอยู่ในเอกสารชีต หากคุณได้ตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถล้างข้อมูลได้ตลอดเวลา

1. คลิก เค้าโครงหน้า2. ใต้ พื้นที่การพิมพ์ คลิก ล้างพื้นที่พิมพ์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

3 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น