ตัวเลือกการพิมพ์ในชีต

ตัวเลือกการพิมพ์ในชีต Windows

พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ (พิมพ์แผ่นงานที่คุณเห็นในหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์)

1. คลิก ไฟล์2. คลิก พิมพ์3. ภายใต้ การตั้งค่า เลือก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ จากเมนูแบบเลื่อนลง ชีตจะพิมพ์เอกสารที่คุณเห็นในหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์


พิมพ์สมุดงานทั้งหมด - พิมพ์เอกสารชีต/สมุดงานทั้งหมด

1 คลิกไฟล์2. คลิก พิมพ์3. ภายใต้ การตั้งค่า เลือก พิมพ์สมุดงานทั้งหมด จากเมนูแบบเลื่อนลงพิมพ์หลายแผ่น - พิมพ์ตามจำนวนแผ่นที่เลือก


1. คลิก ไฟล์

2. คลิก พิมพ์

3. ภายใต้ การตั้งค่า เลือก พิมพ์หลายแผ่น จาก เมนูแบบเลื่อนลง

4. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์และยืนยันด้วย ตกลง
การเลือกการพิมพ์ - พิมพ์เฉพาะเซลล์/ช่วงของเซลล์ที่เลือก

1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แล้วคลิก ไฟล์2. คลิก พิมพ์3. ภายใต้ การตั้งค่า เลือก การเลือกการพิมพ์ จากเมนูแบบเลื่อนลง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น