การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าในชีต

ดูตัวอย่างตัวแบ่งหน้าในชีต Windows

ด้วยชีต คุณสามารถปรับคุณลักษณะการแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า เพื่อให้คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตัวแบ่งหน้าจะปรากฏก่อนที่จะพิมพ์เอกสาร

1. คลิกปุ่ม ดู ใน Ribbon หลัก2. หากต้องการดูตัวอย่างตัวแบ่งหน้าและพื้นที่พิมพ์ ให้คลิกที่ตัวเลือก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า
*หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถคลิกปุ่ม ดูตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ที่ด้านล่างของเอกสาร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น