ตัวเลือกการค้นหาและเลือกขั้นสูงในชีต

ค้นหาขั้นสูง & เลือกตัวเลือกในชีต Windows

ด้วยชีต คุณสามารถใช้ตัวเลือกการเลือกขั้นสูงเพื่อค้นหาเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทุกที่ในเอกสารของคุณ

1. ที่ด้านขวาสุดของ Ribbon หลัก ให้คลิก ค้นหา & เลือก
คลิกตัวเลือกที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการ จากนั้นชีตจะแสดงเซลล์ทั้งหมดที่มีเนื้อหาประเภทที่ระบุ:

การตรวจสอบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสูตรความคิดเห็น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น