ลบรายการที่ซ้ำกันในชีต

ลบรายการที่ซ้ำกันในชีต Windows

ด้วย OfficeSuite Sheets คุณสามารถค้นหาและลบข้อมูลที่ซ้ำกันในคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย


1. เปิดเอกสารชีตของคุณ

2. เลือกคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์ (คลิกซ้ายแล้วลาก)
3. คลิก ข้อมูล จาก Ribbon หลัก
4. คลิก ลบรายการที่ซ้ำกัน
5. หลังจากเลือกคอลัมน์แล้ว ให้ยืนยันด้วย OK

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น