ป้องกันแผ่น

ป้องกันแผ่นงาน Android

1. แตะแท็บแผ่นงานที่ด้านล่าง

2. แตะ ป้องกันแผ่นงาน3. จากชีตด้านล่างที่ขยายได้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน(ไม่บังคับ) และเลือกจากตัวเลือก แตะ บันทึก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น